Precise Detection Systems, s.r.o.

Zabýváme se vývojem, návrhem a konstrukcí
měřicích systémů založených na detektorech
ionizujícího záření poskytujících maximální
míru přesnosti při minimální radiační zátěži.

           Přesnost je naším byznysem.

Vítejte na našich stránkách

Hlavní náplní Precise Detection Systems, s.r.o. (PDS) je využití poznatků výzkumu a vývoje v oblasti detektorů ionizujícího záření s cílem získat precizní a moderní instrumenty vhodné pro aplikace v průmyslu a medicíně. Našimi produkty jsou:

  • prototypy a funkční vzorky měřicích sestav,
  • software pro akvizici a analýzu naměřených dat,
  • numerické a analytické nástroje pro významné zvýšení efektivity výpočtů v atomové, jaderné a částicové fyzice.

 

Nabízené měřicí sestavy jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejpřesnější výsledky s co nejrychlejší časovou odezvou za podmínek minimalizace radiační zátěže a s respektem k ochraně životního prostředí. Návrhy měřicích sestav využívají nejmodernější technologie doplněné moderními detektory ionizujícího záření. Na návrzích spolupracujeme s předními výzkumnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí.

 

K měřicím sestavám dodáváme nezbytný software pro akvizici dat a dle přání zákazníků i nadstavbové zásuvné moduly pro jejich analýzu. V oblasti tvorby softwaru se však zejména orientujeme na numerické a analytické nástroje, které významně zvyšují efektivitu výpočtů potřebných v moderních technologiích analýzy dat a numerických simulací.

 

V rámci služeb zákazníkům nabízíme:

  • konzultace,
  • rešeršní práce,
  • specifická měření a vědecko-výzkumnou činnost.

 

Doplňkovou činností je školení odborné i laické veřejnosti v:

  • užití detektorů ionizujícího záření,
  • tvorbě programových nástrojů pro sběr a analýzu dat,
  • základních i pokročilých aplikacích poznatků atomové, jaderné a částicové fyziky.

 

Výzkum a vývoj

V rámci výzkumu a vývoje se zabýváme aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem precizních měřicích a zobrazujících systémů s detektory ionizujícího záření, které mají vysoký potenciál pro uplatnění v průmyslu a medicíně.

 

Čtěte víc

Kontakt

Sídlo a fakturační adresa :

      Precise Detection Systems, s.r.o.
      Karlovarská třída 513
      273 01 Kamenné Žehrovice

IČO :        01897128

E-mail :