Precise Detection Systems, s.r.o.

Zabýváme se vývojem, návrhem a konstrukcí
měřicích systémů založených na detektorech
ionizujícího záření poskytujících maximální
míru přesnosti při minimální radiační zátěži.

        Naše služby Vám usnadňují rozvoj.

Služby

Hlavní myšlenka proč a jaké služby poskytovat je založena na skutečnosti, že podnikatelé a živnostníci jsou schopni si pořídit pro realizaci projektu cokoli, co lze vyfakturovat zákazníkům, ale vždy velmi pečlivě zvažují, zda a jaké věci si pořídit pro vlastní potřebu a rozvoj.


Tak např. při konstrukci stroje či zařízení na zakázku je možné ihned nakoupit a následně vyúčtovat zákazníkovi veškeré materiály, komponenty stroje a stejně tak i nářadí nezbytně potřebné k jeho dokončení. Pokud je však zapotřebí nejprve zjistit zda některá z komponent stroje je či není vhodná a cena měřicí sestavy, která je k tomu nutná, významně převyšuje cenu konstruovaného stroje, pak pořízení takové sestavy je diskutabilní. Jelikož ceny i jen běžných měřicích sestav v jaderné a částicové fyzice se pohybují od statisíců po miliony korun, stává se pořízení takové sestavy velmi obtížné až nemožné.


Jedním z cílů naší společnosti je připravit laboratoř, která bude vybavena co nejširší škálou detektorů ionizujícího záření, přístrojů jaderné a částicové fyziky, a moderních, elektronických nástrojů a ve které bude možné operativně připravit a otestovat libovolnou měřicí sestavu. To umožní na základě požadavků podnikatelů a živnostníků vybrat nejvhodnější měřicí sestavu, ihned ji sestavit a experimentálním testem prokázat její vhodnost. Tím podnikatelé a živnostníci získají jasnou informaci jaké přístroje a součástky koupit, kde je koupit a jak je správně sestavit.


Aktuálně nabízené služby:

Konzultace

Pro živnostníky, podnikatele a členy výzkumných skupin, kteří zamýšlejí činnosti se zdroji ionizujícího záření, nabízíme konzultace s cílem stanovit, zdali užití těchto zdrojů je nezbytně nutné. Pokud ano, tak stanovit jaký typ zdrojů a detektorů ionizujícího záření a jaká detekční technika je nejvhodnější. Součástí konzultace je též poučení o tom, jaké právní náležitosti budou třeba k zamýšlené činnosti.

KontaktRešeršní práce

Každé tři měsíce jsou publikovány nové skutečnosti, každé tři roky se změní celý svět. Je tedy třeba nepřetržitě sledovat a shromažďovat nové poznatky. V rámci služeb nabízíme vykonávání rešeršních prací v oblasti výzkumu vývoje dle přání zákazníků.

KontaktSpecifická měření a vědecko-výzkumná činnost

Na žádost provádíme specifická měření dle přání zákazníka, jako např. kalibrační a ověřovací měření, experimenty v rámci vědecko-výzkumných činností. Naše vědecko-výzkumné činnosti jsou vedeny jak s cílem vylepšení parametrů stávajících měřicích a zobrazujících systémů s detektory ionizujícího záření tak s cílem konstrukce nových detekčních systémů a objevení nových detekčních technik.


Tato měření a tyto činnosti jsou určeny hlavně pro zákazníky z řad výzkumných institucí, kteří potřebují jednorázově či krátkodobě provést sérii měření s detektory ionizujícího záření a nechtějí si budovat vlastní experimentální zázemí. Potřebná měření a nezbytné činnosti tak mohou být vykonány v naší firmě formou outsourcingu.

Kontakt